Halloween 6: Lời Nguyền Michael Myers

Halloween 6: Lời Nguyền Michael Myers

  • Diễn viên: Donald PleasencePaul RuddMarianne Hagan
  • Đạo diễn: Joe Chappelle
  • Năm:1995
  • Chia sẽ:
Trở lại đầu trang