Chiếc Dương Cầm

Chiếc Dương Cầm

  • Diễn viên: Holly HunterHarvey KeitelSam Neill
  • Đạo diễn: Jane Campion
  • Năm:1993
  • Chia sẽ:
Trở lại đầu trang